Hizmet Kullanım Şartları
İşbu sözleşme, internet üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir ve gerçek bireyler ya da tüzel kişilerle Eirsint Telecom LTD arasında Barındırma Hizmet Kullanım şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadr. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir ürünü sipariş etmeden önce hizmet sözleşmesini ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kullanım artlarını tam olarak okumanız gerekmektedir. Hizmet kullanım sözleşmesi uymanız gereken kuralları içermektedir. Bu sözleşmeyi veya şartlarından herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen sipariş işlemlerinizi iptal ediniz. Herhangi bir ürün veya hizmet siparişi vermeyiniz.
1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR
İşbu sözleşme, EIRSINT TELECOM LTD (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “EIRSINT TELECOM” olarak anılacaktır.) ile EIRSINT TELECOM tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
Adres : 71-75 SHELTON STREET LONDON GREATER LONDON WC2H 9JQ
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
MÜŞTERİ'NİN EIRSINT TELECOM ’e ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda özellikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunmas Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, MÜŞTERİ, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartların da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve EIRSINT TELECOM’in zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İşbu sözleşme eirsint.com internet sitesi üzerinden vereceğiniz tüm siparişleriniz için bu sözleşmedeki maddelere ve hizmetlere ilişkin koşul ve şartlar düzenlenmektedir. İşbu sözleşme MÜŞTERİ tarafından kabul edilerek bir bütün oluşturur.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
bu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.
5. BİLGİ
EIRSINT TELECOM, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla, bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları olarak kabul edilen ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri, TS ISO IEC 20000_1 Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 22301:2013 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri, yaklaşımlarını uygulama kararı almıştır. Bu belge bu anlamda müşterilerimize bilgi verme amacı ile hazırlanmıştır. EIRSINT TELECOM, dünya çapında kabul grmüş olan bu standartları uygulayarak müşterilerine daha güvenli hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Bu standartların başnda gelen ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, gerçekleştirmek, iletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için, EIRSINT TELECOM bünyesinde bir model hazırlanmıştır.
6. İÇERİK İZİNLERİ
EIRSINT TELECOM tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı, Uluslararası hukuk kurallarına ve teamüllere, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelere uygun olarak kullanılmak zorundadır. EIRSINT TELECOM, yasal deişiklikler konusunda müşterilerine bilgi vermekle yükümlü değildir. Hizmetler sadece yasal izinler dahilinde kullanılabilmektedir. Hizmetlerimizden yararlanan tüm müşterilerimiz yayımlayacakları ve/veya çalıtırdığı tüm içerik yada uygulamaların yasalara uygun olduğunu ve başkaca gerçek ya da tüzel kişilerin hak ve hürriyetlerini engelleyici veya bunlara zarar verici olmadığını bu anlaşma ile Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
EIRSINT TELECOM tarafından sağlanan hizmetlerde telif hakkı veya marka ihlali yapmak yasaktır. Telif hakları video, müzik, kitap veya fotoğraf gibi gibi eser niteliinde veya değil sahibinin hususiyetini taşıyan her türlü içeriklerin kopyalanması vb. oluşabilecek tüm hak ihlallerini kapsar. Ticari marka sahibinin veya hak ihlaline uğrayanın ürünlerini izinsiz olarak yayımlanması durumunda, MÜŞTERİ veya tüzel kişilerin hesapları, EIRSINT TELECOM’ e resmi olarak tebliğ edildiğinde sonlandırılacaktır.
7. KISITLAMALAR
Tüm hizmetlerimizde izin verilmeyen işlemlerle ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir;
IRC Scriptler ve Botlar
● Proxy Scriptler ve Anonymizerlar
● Korsan Yazılım ve Warez
● AutoSurf, PTC, PTS ve PPC siteleri
● Hacking amaçlı kullanılan IP Scannerlar
● Bruteforce Programları, Scriptleri ve Uygulamaları
● Mail Bombers, Spam Scriptler ve Mailer Pro
● Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı
● MUD'lar, RPG'ler ve PBBG'ler
● Hacker siteleri odaklı arşiv programları
● Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri
EIRSINT TELECOM herhangi bir hesap sahibine hizmet vermeyi reddetme hakkna sahiptir. Yayımladığınız bir materyal müstehcen, tehdit, yasadışı ya da bir şekilde hizmet kullanım sözleşmesini ihlal eden bir durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden hizmetiniz devre dışı bırakılacaktır.
EIRSINT TELECOM ip adresleri üzerinde yayın yapan internet sitelerinin kötüye kullanıma ilikin yapılan bildirimlerin 24 saati aşan sürede cevapsız kalması ya da bildirimin MÜŞTER tarafından çözümsüz bırakılması durumunda IP adresinin tümünde 80 ve 443 portları kapatılır. Bir IP adresinden spam çıkışı tespit edildiğinde, spam çıkışını engellemek amacıyla o IP adresinin 25 ve 587 gibi e-posta gönderimine ilişkin portları kısıtlanır. EIRSINT TELECOM spam çıkışı ile ilgili müşteriye bildirim gönderir ve sorunun çözümlenmesini bekler.
Müşterilerimizin EIRSINT TELECOM ’e ait otonom numarası üzerinde anons edilen veya işletmemizden kiralanmış /24 ve üzeri ip prefixlerinin bilinen RBL listelerinde yer alması durumunda, listelerde bulunan IP prefixlerinin anonsu kesilecektir. EIRSINT TELECOM bu hakkı saklı tutar.
Chip tabanlı depolama sistemi (SSD Disk, Flash Drive, nvme vb ) kullanılan sunucu hizmetlerin de günlk disk yazma limiti satın alınan disk kapasitesinin en fazla 10 katı kadar kullanılabilir.
Abuse (Kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat içerisinde gelen bildirime karşı destek bileti üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 Saat içinde cevap alınamıyorsa hizmetin askya alınması veya sonlandırılması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa gereğince İl Emniyet Müdürlüklerinden gönderilen mahkeme kararları, ESB (Erişim Sağlayıcıları Birlii), veya BTK (Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu) tarafından erişimin kısıtlaması ile ilgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat içerisinde herhangi bir ihtara gerek kalmadan yasa gereği uygulanmaktadır.
Kısıtlamalar ile birlikte toplu halde atılan spam veya istenmeyen e-posta gönderimine kesinlikle izin verilmemektedir. Üye ve Veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara gnderilen mailler Spam olarak değerlendirilir ve kabul edilir. Bu aktiviteleri yapan müşterilerin hesapları uyarılmadan durdurulacak veya e-posta gönderimine karşı sınırlandırılacak, Spam mail gönderimi MÜŞTERİ tarafından durdurulmadan hizmet tekrar aktif edilmeyecektir.
İşbu sözleşmeye uymayan herhangi bir hizmeti EIRSINT TELECOM kapatma ve kendi durumuna göre acil durumlarda değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır. Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek içerikleri yayımlamak kesinlikle yasaktır. Çocuk pornosu veya buna benzer algılanan içerikler bu kategoride değerlendirilmektedir. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda müşterimize içeriğin kaldırılması hususunda abuse bildirimi yapılarak, bunun tekrar etmesi durumunda hizmet sonlandırılır. Hizmet sahibinin bilgisi dışında olan bir durum ise, içeriğin kaldırılması ile ilgili 24 saat süre verilmektedir.
Bir hizmete gelebilecek DDoS ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing ve benzeri türde saldırılar karşısında diğer hizmet alan kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile hesap geçici suretle derhal saldırı altında olan IP adresi kapatılır.
Müşterilerimizin EIRSINT TELECOM ’e ait otonom numarası üzerinde anons edilen veya işletmemizden kiralanmış /24 ve üzeri ip prefixlerinin bilinen RBL listelerinde yer alması durumunda, listelerde bulunan IP prefixlerinin anonsu kesilecektir. EIRSINT TELECOM bu hakkı saklı tutar. Abuse (Kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat içerisinde gelen bildirime karşı destek bileti üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 Saat içinde cevap alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa gereğince İl Emniyet Müdürlüklerinden gönderilen mahkeme kararları, ESB (Erişim Sağlayıcıları Birliği), veya BTK (Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu) tarafından erişimin kısıtlaması ile ilgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat içerisinde herhangi bir ihtara gerek kalmadan yasa gereği uygulanmaktadır.
8. HOSTİNG KULLANIMLARI ÇİN LİMİTLENDİRMELER
EIRSINT TELECOM paylaşımlı hosting paketlerinde alan kullanımı web içeriği ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, bunun dışında sağlanan web alanını arşivleme, depolama benzeri bir amaç iin kullanamaz. EIRSINT TELECOM, arşivleme, depolama benzeri bir amaç için kullanıldığı tespit edilen alanlarda limitle me yapma hakkına sahiptir. Paketler ile alakalı limitlendirmeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;
● Sitemizde bulunan Hosting paketleri için geerli özellikler dışında deişiklik yapılmamaktadır. Paket özelliklerinin yeterli gelmediği durumlarda paket yükseltme işlemi yapılmalıdır.
● Tüm hosting paketlerinde Inode limiti bulunmaktadır. Bu limit 100.000 adet dosya anlamına gelir, almış olduğunuz hizmetin tamamı için geçerli olup tüm sitelerinizin dosyalarını bu limite göre ayarlanması gerekmektedir.
● Tüm Hosting paketlerinde %25 CPU (İşlemci) ve 512 MB Ram limiti bulunmaktadır. Bu limitlerin yazılımsal nedenlerden dolayı, kontrol altına alınamayan durumlarda sunucudaki diğer müşterilere etki edeceğinden hesabınız askıya alınabilmektedir.
● EIRSINT TELECOM, hosting sunucularına gelen saldırıları tespit edebilmek amacı ile hesaplarınızın ip adresini değiştirebilir veya askıya alabilmektedir.
● Tüm hosting paketlerimiz için saatlik e-posta gönderim limiti 100 adettir. Limitin aşılması durumunda EIRSINT TELECOM destek talebi ile bilgilendirme yapar ve hesabınızı askıya alır.
9. HOSTİNG KULLANIMLARI İÇİN YEDEKLEME VE VERİ KAYBI
EIRSINT TELECOM 27001:2013 - 27701:2019 ISO Standartları gereği kendi yedekleme politikasına uygulamaktadır. Bu Politikaya göre; EIRSINT TELECOM, MÜŞTERİ kaynaklı olmayan Sunucu tarafında oluşabilecek fiziksel ve yazılım arızalarını anlık olarak giderebilmek için ve firma itibarını yüksek tutmak, MÜŞTER memnuniyetini sağlamak amacıyla yedekleme sistemi planlamıtır. Planlanmış bu yedekleme sistemi ile alınan yedeklerden müşterilere hiçbir şekilde garanti ve yedekleme hizmeti verilmemektedir.
Hesapların yedekleme işlemi tamamen müşterilere ait olup herhangi bir veri kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. Ancak Müşterilerin hesaplarında yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak, EIRSINT TELECOM tarafından alınmş yedeklere ihtiyaç duyması durumunda, yedekleme sistemine göre alınmış yedekler arasından talep edilen yedek EIRSINT TELECOM inisiyatifinde müşteriye verilmektedir. Hizmetinizi iptal ettiğiniz durumlarda yedekleriniz ile birlikte hesabınız tamamen silinmektedir.
10. HOSTİNG KULLANIMLARI İÇİN TEKNİK DESTEK ŞARTLARI
Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadr. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı şekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak iletilir. Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Destek talebi gönderen müşterilerimiz, telefon ile iletişime geçip destek talepleri hakkında ekibimize konunun acil olduğunu iletebilir veya destek talebinin durumu hakkında bilgi alabilir. Problemin çözüm, detayı ve bilgilendirmesi yine gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır. EIRSINT TELECOM, müşterilerine sadece kendi işi ile alakalı konularda destek verebilir. EIRSINT TELECOM' in müşteriye vereceği teknik destek içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin içerdiği teknik destek kapsamı dıındaki talepler, servis seviyesi anlaşması yapılarak yerine getirilir.
● EIRSINT TELECOM almış olduğunuz hizmetin kurulumu nu yapıp bilgileri sisteme kayıtlı e-posta hesabınıza gönderecektir.
● Destek biriminde çalışan görevli personel kullanacağınız site yazılmının kurulumu ve düzenlenmesi hakkında bir destek vermemektedir.
● Hosting, Reseller ve e-posta hizmetlerinin yönetimi (mail hesap açma – kapatma, kota artırımı) müşterilere aittir.
● Destek konusu gözetmeksizin kişisel problemler veya Hosting problemleri ile alakal sorunlarınız için destek personeli kişisel bilgisayarınıza uzaktan bağlantı yapamaz.
EIRSINT TELECOM, sitelerinizin farklı firmalardan taşınması konusunda aşağıdaki şartlara göre destek vermektedir.
Eski firmanızda kullandığınız hizmetin ve panelin durumuna gre, reseller - bireysel hesap eklinde ekli olan sitelerde kullandığınız panel cPanel ise gerekli bilgileri destek ekibine ileterek taşıma işlemleri yapılabilmektedir. Sitelerinizin tek bir cPanel hesabı altında “Eklenti Etki Alanı” (Addon Domain) şeklinde eklenmiş sitelerin taşıma işlemleri otomatik hesap taşıma tekniği ile yapılamadığında teknik ekibimiz bu işlemlerde destek sağlamamaktadır. Teknik destek personelimiz sadece cPanel kullanan müşterimize taşıma konusunda destek vermektedir, cPanel dışında Plesk, Directadmin yada buna benzer ücretsiz panellerde taşıma işlemi yapılmamaktadır. Teknik destek personelimiz tarafından yapılan taşımalarda eksik taşınan dosyalardan firmamız sorumlu tutulamaz, taşınan sitelerin kontrolü müşterilere aittir.
11. KİRALIK SUNUCU KULLANIMLARI İÇİN LİMİTLENDİRMELER
Kiralık sunucular ile ilgili limitlendirmeler aşaıda maddeler halinde belirtilmiştir. Kiralık sunucuların donanım bileşenlerinde yapılacak değişiklikler internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemizdeki kiralık sunucular paketleri için geçerli bileşenler dışında değişiklik yaplmamaktadır. Kiralık sunuculara dışarıdan herhangi bir cihaz ve/veya müşteriye ait olan fiziksel bileşenlerin veri merkezine gönderilerek takılması kesinlikle yasaktır. Kiralık sunucularda internet erişimi ile ilgili trafik kotası satın alınan hizmetin detaylarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet detaylarında açıkça belirtilen trafik paket kotasının aşlması durumda aşılan miktar kadar ücretlendirme yapılacaktır. Bu ücretlendirme ile ilgili bilgiler internet sitemizde yer alır. Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.
VPS Sanal Sunucu hizmeti ile ilgili limitlendirmeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. VPS sanal sunucu hizmetinin paket özelliklerinde yapılacak deişiklikler internet sitemizde yer almaktadır. Sitemizdeki VPS sanal sunucu paketleri için geçerli özellikler dışında değişiklik yapılmamaktadır. VPS sanal sunucularda sanallaştırma yazılımsal olarak yapılmaktadır.
Sanal sunucuya verilen limitler maksimum kullanımdan dolayı teknik olarak aşılabilir. Maksimum kullanım ya da yaplan limitlendirmelerin üstünde bir kullanım söz konusu olduğunda, EIRSINT TELECOM kullanıcının sunucusuna müdahale etme hakkına sahiptir. VPS sanal sunucularda internet erişimi ile ilgili trafik kotası satın alınan hizmetin detaylarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet detaylarında açıkça belirtilen trafik paket kotasının aşlması durumda aşılan miktar kadar ücretlendirme yapılacaktır.Bu ücretlendirme ile ilgili bilgiler internet sitemizde yer alır.
VPS sanal sunucularda MŞTERİ memnuniyeti için ileride oluşabilecek kaynak dağıtm problemlerini önlemek amacıyla sanal sunucunuz aynı alt yapı ile sanallaştırılmış farklı bir ana sunucu üzerine taşınabilir. Bu taşıma işlemi EIRSINT TELECOM tarafından planlı bakım çalışması kapsamında gerek görüldüğü durumlarda yapılabilir. Bu taşımadan dolayı kaynaklanabilecek kesinti durumlarında EIRSINT TELECOM önceden size haber verir ve bu kesintiler planlı bakım çalışması kapsamında yapıldığı için uptime garantisi dıındadır. Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.
VDS – SSD VDS sanal sunucu hizmeti ile ilgili yapılacak limitlendirmeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. VDS ve SSD VDS sanal sunucu hizmetinin paket özelliklerinde yapılacak değişiklikler internet sitemizde yer almaktadır. Sitemizdeki VDS ve SSD VDS sanal sunucu paketleri için geçerli özellikler dışında değişiklik yapılmamaktadır. VDS ve SSD VDS sanal sunucularda internet erişimi ile ilgili trafik kotası satın alınan hizmetin detaylarında açıkça belirtilmektedir. Hizmet detaylarında açıkça belirtilen trafik paket kotasının aşılması durumda aşılan miktar kadar ücretlendirme yapılacaktır.
Bu ücretlendirme ile ilgili bilgiler internet sitemizde yer alır. VDS ve SSD VDS sanal sunucularda MÜŞTERİ memnuniyeti için ileride oluşabilecek kaynak dağıtım problemlerini önlemek amacıyla sanal sunucunuz aynı alt yapı ile sanallatırılmış farklı bir ana sunucu üzerine taşınabilir. Bu taşıma işlemi EIRSINT TELECOM tarafından planlı bakım çalışması kapsamında gerek görüldüğü durumlarda yapılabilir. Bu taşımadan dolayı kaynaklanabilecek kesinti durumlarında EIRSINT TELECOM önceden size haber verir ve bu kesintiler planlı bakım çalışması kapsamında yapıldığı için uptime garantisi dışındadır. Verilen hizmetin limitler dâhilin de kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.
12. KİRALIK SUNUCU KULLANIMLARI İÇİN YEDEKLEME VE VERİ KAYBI
Kiralık sunucuların yönetim sorumluluğu müşterimize aittir. Bu nedenle bu hizmete ilişkin herhangi bir yedek alma sorumluluğu EIRSINT TELECOM 'e ait değildir. Kiralık sunucularda oluşabilecek donanımsal arızalardan, yaşanacak veri kayıplarında da EIRSINT TELECOM sorumlu tutulamaz. Müşteriler kiralık sunucularnda yedek yapılandırması ile ilgili göndereceği destek talebi üzerinden yardım alabilir. Bu yapılandırma sonrasında yedekleme sisteminin çalışır durumda olduğunu, alınan yedeklerin doğru bir biçimde alınp alınmadığı yine MÜŞTER sorumluluğundadır.
VPS (Virtual Private Server) Sanal Sunucuların yönetim sorumluluğu müşterilerimizdedir. VPS Sanal Sunucu hizmetinde Yedekleme sistemi maliyetleri göz önünde bulundurularak yedekleme işlemi yapılamamaktadır. MÜŞTERİ memnuniyeti ve teknik destek açısndan müşteriler yedek yapılandırması ile alakalı teknik ekimizden talepte bulunabilir. Yedekleme sistemi ekibimiz tarafından yapılandırılmış olsa bile kontrolü ve yedeklerin çalışabilirliği yine müşterilere aittir.
VDS (Virtual Dedicated Server) ve SSD VDS Sanal Sunucularda yönetim sorumluluğu müşterilerimizdedir. Bu hizmetimizde yedekleme işlemi yapılamamaktadır. Yedekleme, ek hizmet olarak 1, 2 ve 3 gün olmak üzere otomatik sistem kopyası alınarak verilmektedir. Sistem kopyası hizmeti sunucunun tamamının sanal olarak yedeğinin alınmasıdır. Alınan sanal sunucu sistem imajı şeklinde olduğundan yedek içerisinden bir dosya veya içerik alınmamaktadır. Sistem kopyası ile alakalı daha detaylı ve teknik bilgi için internet sitesi üzerinden hizmet detaylarını kontrol edebilirsiniz. Sistem kopyası ile alınan yedeklerin bütünlüğü ile ilgili %100 garanti verilmemektedir. Alınan yedekler ile ilgili herhangi bir yaşanacak sorundan kaynaklı veri kaybından EIRSINT TELECOM sorumlu tutulamaz. EIRSINT TELECOM, VDS ve SSD VDS sanallaştırma sistemlerinde oluşabilecek problemleri göz önünde bulundurarak, tüm sanallaştırma sistemi makinelerinde yedekleme sistemi kullanmaktadır. Bu yedekler fiziksel tüm sunucu içeriğini kapsar, olası bir donanım arızasında bu yedekler ile müşterilerimizin sunucuları farklı bir donanım üzerinden tekrar çalıştırılır. Eğer müşterilerimizin herhangi bir şekilde alınan bu yedeklere ihtiyaç duyarsa sistem kopyası hizmeti almamış olsa dahi 100 TL karşılığında bu yedekler temin edilir. Yedeklerin bütünlüğü ile ilgili %100 garanti verilmemekte olup herhangi bir veri kaybından firmamız sorumlu tutulamaz.
Yönetilen sunucu paketleri içerisinde yedekleme alanı ayrı olarak yapılandırılmıştır. Sunucular yedek yapılandırmaları da dahil olmak üzere kullanıma hazır bir şekilde teslim edilmektedir. Alınan yedekler teknik personeller tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Yedek sistemlerinde fiziksel olarak oluabilecek arızalarda yaşanan veri kayıplarından firmamız sorumlu tutulamaz.
EIRSINT TELECOM sunucularda bilinen tüm siber güvenlik önlemlerini almaktadr. Hizmet alım tarihinden sonra duyurulan siber güvenlik açkları mümkün olan en kısa sürede giderilmektedir..
13. KİRALIK SUNUCU KULLANIMLARI İÇİN TEKNİK DESTEK ŞARTLARI
Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadır. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı ekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak iletilir. Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Destek talebi gönderen müşterilerimiz, telefon ile iletişime geçip destek talepleri hakkında ekibimize konunun acil olduğunu iletebilir veya destek talebinin durumu hakkında bilgi alabilir. Problemin çözümü, detayı ve bilgilendirmesi yine gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır. EIRSINT TELECOM, müşterilerine sadece kendi işi ile alakalı konularda destek verebilir. (Yönetilen Sunucu Hizmeti Hariç) EIRSINT TELECOM' in müşteriye vereceği teknik destek içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin içerdiği teknik destek kapsamı dışındaki talepler, servis seviyesi anlaşması yaplarak yerine getirilir.
● Satın alınan sanal ya da fiziksel sunucu hizmetinin devreye alınması için gereken ilk işletim sistemi kurulumu ücretsizdir.
● Fiziksel sunucularda ilk kurulum dışında yılda bir defa ücretsiz olarak yeniden kurulum yapılmakta olup, bunun dışındaki kurulumlar için ücret talep edilmektedir.
● İşletim sistemi üzerine EIRSINT TELECOM 'den satın alınmış kontrol paneli yazılımlarının kurulumları ücretsiz olarak yapılır.
● EIRSINT TELECOM' ten satn alınmış kontrol paneli yazılımları kullanımı MÜŞTERİ tarafından sağlanırken, bu panellerde oluşabilecek arızalarla ilgili destek EIRSINT TELECOM tarafından verilecektir. Kontrol paneli yazılımlarının kullanımına ilişkin destek EIRSINT TELECOM tarafından verilmemektedir.İşletim sistemlerinde oluşabilecek arızalar ile ilgili sorumluluk müşteriye ait olup, bu arızalardan dolayı mşterinin sunucuya uzaktan eriebilmesini sağlamak için gerekli işlemler EIRSINT TELECOM grevli personeli tarafından salanmaktadır. (KVM Over IP, Konsol erişimi gibi) Oluşan sorunları gidermek yine MÜŞTERİ tarafından yapılmalıdır. Talep edilmesi durumunda çeşitli işletim sistemlerinde rescue (kurtarma) modun da işletim sistemleri yeniden başlatılabilir.
Fiziksel sunucularda meydana gelen arızalar EIRSINT TELECOM teknik destek personeli tarafından kontrol edilir, arızalı olan fiziksel sunucu bileşenleri yenileri ile değiştirilir. Eğer arıza giderilemiyorsa EIRSINT TELECOM stoklarında bulunan aynı sunucu veya muadil bir sunucu size tahsis edilir. Problemin çözümüne ilişkin, teknik destek personeli size tahmini bir süre vermemektedir. Yaşanan bu problemden dolayı sunucunun işletim sistemi veya EIRSINT TELECOM 'den satın almış olduğu kontrol panelinin yeniden kurulması gerekiyorsa bu kurulum ücretsiz olarak yapılır.
● Sanal veya fiziksel sunucularda internet erişimi ile ilgili yaşanan problemlerde teknik destek EIRSINT TELECOM tarafından sağlanır. Ancak internet erişim kesintisi; sunucu üzerindeki işletim sistemi, çalışan uygulamalar ve/veya kullanıcı hatalarndan kaynaklı ise çözümün mümkün olabildiği durumlarda talep edilmesi halinde EIRSINT TELECOM teknik personeli tarafından teknik destek sağlanacaktır.
● Sunucunuza gelen internet saldırıları ile ilgili saldrının tipine göre EIRSINT TELECOM ücretli olarak Firewall hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin teknik detayları İnternet sitemizde yer alır. Eğer bir Firewall hizmetiniz yok ise saldırnın engellenmesine ilişkin EIRSINT TELECOM teknik destek sağlamamaktadır. Ancak talep edilmesi durumunda gelen saldırılara ait log kayıtlarının verilmesi, IP adresinin kapatılması ve IP adresinin geçici olarak yurt dışı erişiminin engellenmesi sağlanmaktadır.
● Yönetilen sunucu paketlerinde sadece cPanel firmasının destekledii modül ve eklentiler teknik destek ekibi tarafından kurulabilmektedir.
14. BARINDIRMA KULLANIMLARI İÇİN LİMİTLENDİRMELER
Sunucu Barındırma İnternet Erişimi : Tek bir sunucu için alınan sunucu barındırma hizmetinde internet erişimi ile ilgili kısıtlamalar;
● Kotal olarak alınan internet erişimi her bir sunucu için paylaşmsız şekilde tanımlanmaktadr. Bu hizmeti kullanan Müşteriler aynı ağ üzerinde farklı sunucular barındırmazlar.
● Kotalı olarak alınan internet erişiminde trafik kullanımı gelen ve giden (Upload/Download) internet bağlantısının toplamı üzerinden hesap edilmektedir. Kotanın aşımı durumunda her 1 Gigabyte aşım için EIRSINT TELECOM'in belirleyeceği fiyat üzerinden trafik aşım ücreti ödenir. Bu aşım ücretleri hizmetin fatura döneminden farklı olarak her ayın ilk günü fatura edilecektir.
● Adil kullanım kotasına sahip internet erişiminde gelen ve giden internet bağlantısının toplamnın adil kullanım kotasına ulaşması ile bundan sonra yapılacak trafik aşımlarında, trafik aşım ücreti ödenmez, ancak internet erişimi bir sonraki ayın ilk gününe kadar 10Mbps hızına limitlenir.
● Adil kullanım kotası olmaksızın verilen internet erişiminde internet erişim hızı, performans ve anlık ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak satın alınmş hıza limitlendirilmemektedir. Bu konuda limit son 48 saat içerisinde 144 dakika satın alnan erişim hızının üzerinde kullanım gerçekleştirilirse internet erişimi gerek görülürse satın alınan hız oranında limitlendirilir.
● Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.
Sanal Veri Merkezi, Kabin, Kafes Alanı ve Ekipman İnternet Erişimi : Sanal veri merkezi hizmeti, kabin kiralama, kafes alanı, ekipman barındrma gibi hizmetlerde internet erişimi ile ilgili kısıtlamalar;
● İnternet erişimi trafik limitsiz olarak aylık limitsiz veri transferi yapmanıza olanak sağlayacak şekilde paylaşımsız verilir. Tek bir internet erişimini konumlandırılacak tüm cihazlarda kullanılabilir.
● İnternet erişiminin kullanımına ilişkin ekipmanlar bu hizmetlerde MÜŞTERİ tarafından sağlanmaktadır. Verilecek internet erişimi ile ilgili 1 Gigabit, 10 Gigabit fiber optik veya 1 Gigabit bakır CAT6/CAT6A/CAT7 S/FTP kablo ile Müşteri Uplink talebinde bulunabilir. Uplik yedekliliği, Uplink tipi ile ilgili ücretleri EIRSINT TELECOM belirler. Özel olarak yapılacak kablolama EIRSINT TELECOM tarafından, EIRSINT TELECOM'in ISO 27001 ve ISO 9001 sertifika standartlarına uygun şekilde yaplarak müşteriye fatura edilir.
● Satın alınan internet erişim kapasitesi performans ve anlık ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, port kapasitesinin izin verdiği durumlarda internet erişim hızının %25 üzerinde limitlendirilmektedir. Bu limit son 48 saat içerisinde toplamda 144 dakika boyunca aşılmış ise internet erişimi satn alınan hıza limitlendirilecektir. Bu uygulama 2 Gigabit ve üzeri hızlarda uygulanmamakta, satın alınan internet erişimine hız limiti konulmaktadır.
● MÜŞTERİ kendine ait ağ ekipmanlarının yönetim hizmetini EIRSINT TELECOM'ten satın alabilir. Yönetimi MÜŞTERİ'ye ait her türlü ağ ekipmanlarından kaynaklı performans veya erişim kesintilerinden EIRSINT TELECOM sorumlu tutulmayacaktır.
● Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılması MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
15. BARINDIRMA KULLANIMLARI İÇİN YEDEKLEME VE VERİ KAYBI
EIRSINT TELECOM 27001:2013 - 27701:2019 ISO Standartları gereği kendi yedekleme politikasına uygulamaktadır. Bu Politikaya göre; Barndırma hizmetinde kullanılan sunucuların yönetim sorumluluu müşterimizdedir. Bu nedenle bu hizmete ilişkin herhangi bir yedek alma sorumluluğu EIRSINT TELECOM'e ait değildir. Barındırma hizmeti alan Müşterilerimizde sunucularda oluşabilecek donanımsal arızalardan, yaşanacak veri kayıplarında da EIRSINT TELECOM sorumlu tutulamaz. Müşteriler sunucularında yedek yapılandırması ile ilgili göndereceği destek talebi üzerinden yardım alabilir. Bu yaplandırma sonrasında yedekleme sisteminin çalışır durumda olduğunu, alınan yedeklerin doğru bir biçimde alınıp alınmadığı yine MÜŞTERİ kontrol etmek zorundadır.
16. BARINDIRMA KULLANIMLARI İÇİN TEKNİK DESTEK ŞARTLARI
Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadır. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı şekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak iletilir. Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Destek talebi gönderen müşterilerimiz, telefon ile iletişime geçip destek talepleri hakkında ekibimize konunun acil olduğunu iletebilir veya destek talebinin durumu hakkında bilgi alabilir. Problemin çözümü, detayı ve bilgilendirmesi yine gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır. EIRSINT TELECOM, müşterilerine sadece kendi işi ile alakalı konularda destek verebilir. Yönetici şifresi müşteriye ait olduğundan dolayı sunucuların yönetimi EIRSINT TELECOM tarafından yapılmamaktadır. EIRSINT TELECOM' in müşteriye vereceği teknik destek içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin içerdii teknik destek kapsamı dışndaki talepler, servis seviyesi anlaşması yapılarak yerine getirilir.
● Sunucu barındırma hizmetlerin de barındırılan sunucuların kurulumu KVM Over IP cihazları ile MÜŞTERİ tarafından yapılmaktadır. MÜŞTERİ talep ederse yılda 1 defa ücretsiz olarak işletim sistemi kurulumu EIRSINT TELECOM tarafından yapılır.
● İşletim sistemi üzerine EIRSINT TELECOM'ten satın alınmış kontrol paneli yazılımlarının kurulumları ücretsiz olarak yapılır.
● EIRSINT TELECOM' ten satın alınmış kontrol paneli yazlımları kullanımı müşteri tarafından sağlanırken, bu panellerde oluşabilecek arızalarla ilgili destek EIRSINT TELECOM tarafından verilecektir. Kontrol paneli yazılımlarının kullanımına ilişkin destek Netinternet tarafından verilmemektedir.
● İşletim sistemlerinde oluşabilecek arızalar ile ilgili sorumluluk müşteriye ait olup, bu arızalardan dolayı müşterinin sunucuya uzaktan erişebilmesini sağlamak için gerekli işlemler EIRSINT TELECOM görevli personeli tarafından sağlanmaktadır. (KVM Over IP, Konsol erişimi gibi) Oluşan sorunları gidermek yine MÜŞTERİ tarafından yapılmalıdır. Talep edilmesi durumunda çeşitli iletim sistemlerinde rescue (kurtarma) modun da işletim sistemleri yeniden başlatılabilir.
Sunucularda veya diğer internete bağlı ekipmanlarda internet erişimi ile ilgili yaşanan problemlerde teknik destek EIRSINT TELECOM tarafından sağlanır. Ancak internet erişim kesintisi; sunucu üzerindeki işletim sistemi, çalışan uygulamalar ve/veya kullanıcı hatalarından kaynaklı ise çözümün mümkün olabildiği durumlarda talep edilmesi halinde EIRSINT TELECOM teknik personeli tarafından teknik destek sağlanacaktır.
Sunucunuza gelen internet saldırıları ile ilgili saldırının tipine göre EIRSINT TELECOM ücretli olarak Firewall hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin teknik detayları İnternet sitemizde yer alır. Eğer bir Firewall hizmetiniz yok ise saldırının engellenmesine ilişkin EIRSINT TELECOM, Müşteriye teknik destek sağlamamaktadır. Ancak talep edilmesi durumunda gelen saldırılara ait log kayıtlarınn verilmesi, IP adresinin kapatılması ve IP adresinin geçici olarak yurt dışı erişiminin engellenmesi sağlanmaktadır.
17. BARINDIRMA KULLANIMLARI İÇİN GÖNDERİLECEK SUNUCU VE DİĞER EKİPMANLAR
Veri merkezine gönderilecek sunucu ve diğer ekipmanlar ile ilgili kısıtlamalar ve kurallar;
● Veri merkezine gönderilen her türlü ekipman ve sunucunun taşınmasında kullanılan boş kolilerin sorumluluğu EIRSINT TELECOM'e ait değildir. Koli veya buna benzer gönderilen ekipmanın taşınmasında kullanılacak tüm bileenleri Netinternet saklamaz, aksi söylenmediği sürece geri müşteriye göndermez.
● Standartların dışında, kabinet montaj ekipmanı olmayan cihazlarn kabine yerleştirilmesi, yan kapağı veya egzoz fanı olmayan Tower sunucuların veri merkezine konumlandırılması, yangın tehlikesine sebebiyet verecek şekilde birleştirilmiş buna benzer tüm ekipmanların veri merkezinde barındırılmasına izin verilmemektedir.
● Kabinet montaj ekipmanı olmayan cihazların kabine yerleştirilmesi bölme rafları kullanılarak yapılabilmektedir. Bu nedenle kabinet montaj ekipmanı olmadan veri merkezine gönderilmiş sunucuların devreye alınmasında harcanacak 1U ek yer için ve kullanlan kabinet bölme rafı için Müşteri'den ücret alınacaktr.
● Veri merkezi içerisinde enerji dağıtım prizleri (PDU'lar) DIN 49441 girişli fişler ile verilmektedir. Gönderilen sunucular DIN 49441 girişli fi ile gönderilmelidir. Power kablosu DIN 49441 olmayan cihazlarda Netinternet tarafından kablo ücret karşılığında tedarik edilebilir. Farklı fazlardan gelen enerji ile beslenen PDU'lar topraklama hattına direk bağlı olup, topraklama hattının ölçümü EIRSINT TELECOM ve EIRSINT TELECOM'e enerji konusunda servis veren firmalar tarafından periyodik aralıklarla ölçlmektedir.
● Veri merkezi içerisinde her bir kabinet için ift PDU, toplamda 4x16 Amper (64 Amper) enerji sağlanmaktadır. Parallel ve yedekli çalışan Online UPS cihazlarından sağlanan enerji 230V gücünde kabinetlere verilir. Yapılan bu planlamaya göre her 1U alan için 1.5 Amper enerji verilmektedir. Bunun üzerinde yapılan kullanımlar için EIRSINT TELECOM Müşteri'ye PDU'da oluşturduğu yük için standart enerji ücretlerinden farklı olarak ek ücret talep edebilir.
● Veri merkezi içerisinde iklimlendirme her bir kabinet için N+1 yedekli olacak şekilde 6kW olarak planlanmıştır. Kabinet içerisindeki MÜŞTERİ sunucularının standartlardan farklı bir sıcaklık oluşturması ve/veya kullanılan cihazların doğru soğutulmamasından kaynaklı sıcaklıktan dolayı bu tür ekipmanlar ve sunuculardan EIRSINT TELECOM, standart liste fiyatları dışında ek ücret talep edebilir.
18. BARINDIRMA KULLANIMLARI İÇİN IP ADRESLERİNİN KULLANIMI VE DAĞITIMI
Tüm barındırma hizmeti alan Müşteri'ler için IP adreslerinin kullanımı ve daıtımı ile ilgili kurallar;
Tek sunucu barındırma hizmetinde İP Adresi dağıtımı her bir fiziksel sunucu için /26 subnet olarak planlanır. Buda gateway, broadcast ve network İP adresleri dahil olmak üzere 64 adet İP adresine eşittir.
● Toplu halde sunucu barındıran Müşteri'ler İP taleplerini mevcut sunucu sayısı göz önünde bulundurularak toplu halde tek bir subnet ile alabilirler.Bu İP adreslerinin subnet değerlerinin büyütülmesinin mümkün olduğu hallerde /26, /25, /24 ve üzeri şeklinde IP tahsis edilebilir.
19. ALAN ADI KULLANIM ŞARTLARI
Müşteriler, gerek EIRSINT TELECOM’in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO ( Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikayetler ve bu şikayetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve Netinternet tarafından zaman zaman yayınlanacak btün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu szleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.
MÜŞTERİ; çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımndan çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi EIRSINT TELECOM’in etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almş olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızn derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
MÜŞTERİ, .tr alan adları hariç üzerine kayıtlı her bir alan adı için, kayıt esnasında vermiş olduğu bilgilerin, Whois Gizleme Hizmeti almadığı durumlarda ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.
MÜŞTERİ, .tr alan adı için, kayıt esnasında vermiş olduu bilgilerin, Whois Gizleme Hizmeti almadığı durumlarda ilgili mevzuat ve BTK Politikaları gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve mevzuatlarda belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.
Alan Adı Süre Uzatmaları : Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden MÜŞTERİ panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için eirsint.com alan adı süre uzatımı bakımndan müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.
Domain işlemleri, uluslararası düzeyde organize olmuş İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürtülmektedir.
Bu prosedürler ilgili otorite tarafından belirlenmiş, dünya çapında geçerliği olan, değiştirilemeyen kurallardır ve tüm domain uzantları için bağlayıcılık arz etmektedirler.
Domainler, kayt sürelerinin bitimini takiben tüm yönetim haklarını kaybederler. Kayıt süresi dolan domainler üzerinde kontak bilgisi düzenleme, dns değişikliği gibi domainler için hayati öneme sahip hiçbir moderasyon YÜRTÜLEMEZ. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için en ideal olan domaini süre bitiminden önce uzatmaktır.
Domainlerin hak sahipliğinin tamamen kaybolması ise 80 günlük sürecin sonunda gerçekleşmektedir.
Kayıt süresi dolan ve ilgili prosedürler çerçevesinde geri alma ilemi başlatılmamış bir domain üzerindeki sahipliğin kaybolması ve ilgili domainin boşa düşmesi durumunda domain, uzantı politikasına uygun olarak herhangi bir kullanıcı tarafından yeniden kaydettirilebilir.
Active Status (Aktif) : Domain kayıtlıdır ve herhangi bir düme aşamasına girmemiştir. Bu sürecin herhangi bir anında domain sahibi, domainin süresini normal fiyatlandırma üzerinden uzatabilir. Domain ile ilgili tüm yönetim işlemlerini gerçekleştirebilir.
On-Hold Status (Beklemede) : Bu sürece girmiş domainlerin whois sorgusu sonucunda görüntülenebilen status ekranında "registrar-hold" ibaresi yer alır. Domainler, kayıt sürelerinin dolması ile birlikte ilk olarak on-hold durumuna geçer. eirsint.com, on-hold durumuna geçmiş com / net / info uzantılı domainler için müşterilerine ilk 5 gün için ek yenileme süresi vermektedir. 5 günlük bu süreçte, müşteriler domainlerini normal fiyatlandırma üzerinden uzatabilirler. Netinternet’in müşterileri için tanımladığı süre bitimini takip eden ilk 5 günlük sreçte de uzatma işlemi yapılmaz ise bu süreci takip eden ilk 40 gün için ilgili uzantılarda yenileme ücreti asıl kayıtçı firmanın belirleyeceği yenileme ücreti geçerli olacaktır.. On-hold durumu toplam da 45 gün sürmektedir. (On-hold statüsü tüm uzantıları kapsamaz.)
Redemption Period (Kurtarmak için son şans) : Bu periyot, on-hold durumunun sona ermesi ile beraber domain sahibine, domaini uzatması için son şans tanımak adına ICANN tarafından oluşturulmuş periyottur. Bu dnemde domain sahibi, domaini uzatmak için “restore + renew ücretlendirmesine tabidir. Bu periyot toplamda 30 gün sürmektedir. Pending Delete (Silinmeyi bekliyor) : Redemption döneminden sonra başlayan 5 günlük periyottur. Bu dönemde domain sahibinin domaini geri alma hakk yoktur. Süreç sonunda domain tamamen silinir ve yeni kayıt için uygun hale gelir.
Yukarıdaki süreçlerde de belirtildiği üzere bir domain*, kaydı yenilenmediği takdirde 80 gün içerisinde yeniden kaydedilebilir konuma geçer.
*Domain uzantısna göre boşa düşme süresi, yenileme ve restore ücretleri değişiklik göstermektedir. Sreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için, http://www.icann.org/en/registrars/eddp.htm adresini inceleyebilirsiniz.
Uyarı ve Hatırlatmalar : eirsint.com, domain sürenizin dolması ve uzatma siparişinizi geçmeniz hususunda sisteme kayıtlı üyeliğinizde yer alan mail adresinize mail gönderildiği gibi, sizlere verilen kullanıcı adı ve şifre ile panelinizden süresi bitmek üzere olan domainlerinizi takip edebilmenize ve uzatma işlemi yapabilmenize olanak tanır.
Her ne koşulda olursa olsun süresi geçirilen domainlerle ilgili firmamız gerekli alt yapıyı oluşturduğundan, domain süresi uzatmama ya da kaçrma gibi hususlarda sorumluluk kabul etmemektedir.
Süresi biten alan adlarının geri alımı hakkındaki politikalar için RNAP ziyaret edin.
.TR Alan Adı
Alan Adı Başvurusu : Müşteriler (Alan Adı Sahibi), eirsint.com İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru sahipleri ilgili mevzuatın 17. maddesinin d bendi gereği başvuru yaparken tam ve doğru bilgiler girmeyi beyan ve taahht eder. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez. EIRSINT TELECOM alan adı başvuru talebinin alınması sonrasında TRABİS üzerinden işlemleri gerçekleştirecektir.
Alan Adı Tahsisi : Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılr. EIRSINT TELECOM, ikinci yöntem olan belgesiz alan adı tahsisi yöntemini kullanmaktadır. Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun EIRSINT TELECOM’e ulaştığı ve EIRSINT TELECOM’in de TRABİS’e gönderdiği / ulaştığı zaman kayd esas alınır.
● Müşteriler (Alan Adı Sahibi), başvuru sırasında, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerini, alan adını hukuka aykır bir şekilde kullanmayacaklarnı ve iptal veya feragat durumunda bu işlemlerin kendi lehlerine bir hak doğurmayacağını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
● Alan adı bir defada en az bir en fazla beş yl süre için tahsis edilir.
Yenileme : EIRSINT TELECOM, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan ad sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder.
● Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, EIRSINT TELECOM MÜŞTERİ panelinde oluşmuş faturasını öder. Ödeme sonrası yenileme işlemini EIRSINT TELECOM TRABİS sistemin de işlem yaparak gerçekleştirir.
● Tahsis sresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adınn kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.
Feragat : Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir.
● MÜŞTERİ (Alan Adı Sahibi), EIRSINT TELECOM MŞTERİ panelinden destek bildirimi göndererek feragat talebini iletir. Bildirim EIRSINT TELECOM tarafından değerlendirilir ve TRABİS üzerinden gerekli ilemi yapar. Destek talebi göndermeyen müşteriler alan adlar ile ilgili feragat talebinde bulunamazlar.
● Alan adından feragat edilmesi halinde ücret iade edilmez.
● Feragat edilen alan adının yeniden tahsise aılmasına ilişkin hususlar BTK tarafından düzenlenir.
İptal : Alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi EIRSINT TELECOM’i bilgilendirilerek TRABİS vasıtasıyla iptal edilir:
● Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,
● Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması,
● Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UÇHS tarafından Kuruma iletilen hakem ya da hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması için BTK tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması,
● Alan adı tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması.
Yeniden Tahsis : Yenileme için belirtilen sürenin sonunda yenileme için bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise aılan bu alan adları için bir ay süre ile başvuru talebi alınmaz.
● Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtl adlar listesine alınma gerekesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan alan adları için iki ay süre ile başvuru talebi alınmaz.
Satış ve Devir : Alan adları satılabilir veya devredilebilir.
● MÜŞTERİ (Alan Adı Sahibi), satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için EIRSINT TELECOM MÜŞTERİ panelinden destek bildirimi göndermesi gerekir. EIRSINT TELECOM, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir.
● Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilir.
● Satılan veya devredilen alan adının kullanım süresi değişmez.
İnternet Alan Adı Başvurusu (.tr)
İnternet Alan Adı başvuruları eirsint.com sayfasında yer alan elektronik başvuru formunun başvuru sahibi tarafından doldurulması suretiyle yapılır. eirsint.com, elektronik başvuru formunun başvuru sahibinden alınması sırasında;
● Başvuru sahibi tam ve doğru bilgiler vereceğini, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal bildireceğini,
● Üüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini,
● İnternet Alan Adını hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını,
● İnternet Alan Adına ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağını,
● Kayıtçı Kuruluşlar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapacağını,
Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta geçen iptal hallerinde İnternet Alan Adının iptal edileceğini,
● İptal veya feragat durumunda bu işlemlerin İnternet Alan Adı Sahipleri lehine bir hak doğurmayacağını,
● Başvuru esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin kendisine yapıldığını,
● Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet Alan Adı Sahiplerinin Hakları (.tr)
● Alan adını tahsis sresi boyunca kullanma,
● Alan adı tahsisini yenileme,
● Alan adından feragat etme,
● Hizmet aldığı KK’yı değiştirme
haklarına sahiptir.
İnternet Alan Adı Sahiplerinin Yükmlülükleri (.tr)
● İlgili mevzuata uymakla,
● KK’ya tam ve doğru bilgiler vermekle; bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal hizmet aldıı KK’ya bildirmekle,
● Üüncü kişilerin haklarını ihlal etmemekle,
● Kayıtçı Kuruluşlar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
20. TAŞIMA HİZMETİ KULLANIM ŞARTLARI
EIRSINT TELECOM Sorumluluklar : EIRSINT TELECOM, müşterinin farklı lokasyonda kullandığı internet site/sitelerini panel gözetmeksizin cPanel kontrol paneli ile sunduğu hizmetlerine taşınmasını taahhüt eder.
● EIRSINT TELECOM, windows altyapısı kullanan internet sitelerine destek sağlamadığından bu alt yapıyı kullanan (Asp - Aspx) internet sitelerinin taşıma işlemleri, taşıma hizmeti kapsamı dışındadır.
● Taşıma hizmeti 10 adet web sitesine kadar ücretsiz olarak yaplmaktadır.
● 10 adet üzerindeki site/sitelerin taşıma işlemi EIRSINT TELECOM 'in belirlemiş olduğu fiyat politikası ile ücretli yapılmaktadır.
● Taşıma işlemleri, EIRSINT TELECOM ’in belirleyeceği randevu sistemine göre ödeme sonrası ve MÜŞTERİ onayı ile başlayacaktır.
● Taşıma süresi için kesin bir zaman aralığı belirtilmemektedir. Bu durum taşınacak verinin adeti-boyutu ve karşı sunucunun hız durumuna göre değişkenlik göstermektedir.
● EIRSINT TELECOM, taşıma işlemi esnasında karş taraf ile ilgili oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.
● EIRSINT TELECOM, mevcut site/sitelerin bulunduğu veri merkezi / firma yada şahıslarla iletişimde bulunamaz. Ancak veri sahibinin teknik işlemlerden anlamadığı durumlarda müşterinin teknik işlerini takip eden personelden bilgi alabilir.
● Taşıma işlemi FTP üzerindeki dosyaları ve bu dosyalara bağlı veri tabanlarını kapsar. Hizmet içerisinde çalışan e-postaları kapsamamaktadr. (E-postalar sunucu içerisinde farklı servis ve algoritmalarda tutulmaktadır bu nedenle taşıma kapsamı içerisinde değildir.)
● Taşıma işlemi sonrasında oluşabilecek yazılımsal hataların giderilmesi MÜŞTERİ sorumluluğundadır. EIRSINT TELECOM destek ekibi, destek prosedürü kapsamında sunucu kaynaklı hataların giderilebilmesi için destek verir.
● EIRSINT TELECOM taşıma işlemi öncesinde ve sonrasında taşınacak site / sitelerin işlem aksiyonlarını müşteriye bildirmekle yükümlüdür.
● Taşıma işlem akışı sadece EIRSINT TELECOM teknik destek paneli üzerinden gerçekleştirilmekte olup müşterilere anlık bilgiler de yine bu panel üzerinden sağlanmaktadır.
● Taşıma işlemleri EIRSINT TELECOM dışındaki firma ya da veri merkezleri zerindeki veriler için yapılacaktır. Netinternet sunucularında çalışan web siteleri için taşıma işlemleri yapılmayacaktır.
Müşterinin Sorumlulukları : MÜŞTERİ, taşıması yapılacak hizmetin (FTP, Kontrol Panel ve Veri Tabanı v.b sunucu erişim) bilgilerini vermekle yükümlüdür.
● Taşıma esnasında oluşabilecek karşı taraf ile ilgili her türlü problemlerde destek alma ve iletişim kurma işlemleri MÜŞTERİ tarafına aittir.
● MÜŞTERİ, taşıma işlemi sonrası taşınan bütün verileri / internet sitelerini kontrol etmekle yükmlü olup taşıma işlemi yapan EIRSINT TELECOM teknik destek personeline bilgi vermelidir.
MÜŞTERİ, taşınan site / sitelerin taşıma sonrası çalşabilmesi için isim sunucularını yönlendirmelidir. Bu işlem EIRSINT TELECOM dışında farklı bir lokasyonda ki firmada gerçekleştiğinden netinternet tarafında yapılmamaktadır.
Taşıma işlemi esnasında karşı sunucunun erişilemez olması, bilgilerinin yanlış olması ve isim sunucuların yönlendirilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerin aktif olması önerilir.
● Taşıma hizmeti satın alan MÜŞTERİ, Taşıma Hizmet Talep Formunu doldurup EIRSINT TELECOM teknik destek personeline bildirmekle yükümlüdür.